Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací test - je dobré být dobře připraven

Přijímací test - je dobré být dobře připraven

Ničeho není třeba se bát, připravit se dá na studium velmi dobře. Během celého semestru, pokud se rozhodneš setrvat na fakultě, poznáš mnoho skvělých lidí a i kdyby tvé kroky směřovaly někam jinam během roku, rozhodně to nebude ztracený čas. Skvělá parta a rozšíření obzorů stojí za to. Kdo se průběžně učí, chápe učení a dává do toho i srdce, ten dokáže mnoho hezkého vstřebat. Zkus si jeden přijímací testík - vzor ze stránek fakulty a rozhodni se pro studium. Stojí to za to.

 

 

Přijímací test pro bakalářský obor Teologické nauky

 

Hodnocení testu (počet bodů)

I.  Biblistika, katolická věrouka, liturgika a život katolické církve              20

II. Kulturně-společenský přehled                                                                  20

III. Interpretace přečtené knihy                                                                     20

Celkem                                                                                                          60

 

 

I. Biblistika, katolická věrouka, liturgika a život katolické církve (zakroužkujte správnou odpověď – pouze jedna odpověď je správná):

 

 

1. Jazyky, v nichž byl napsán původní text Bible jsou:

a) arabština, koptština, aramejština

b) hebrejština, aramejština, řečtina

c) svahilština, arménština, řečtina

 

2. Trojici patriarchů Izraele tvoří:

a) Abrahám, Izák, Jákob

b) Mojžíš, Eliáš, Henoch

c) Metuzalém, Noe, Terach

 

3. Společným posvátným městem judaismu, křesťanství a islámu je:

a) Řím

b) Jeruzalém

c) Nazaret

 

4. Nejdůležitějšími vyznáními víry (symbola) jsou:

a) kříž a otčenáš

b) apoštolské a nicejsko-cařihradské vyznání víry

c) Katechismus katolické církve

 

5. Iniciační svátosti jsou:

a) křest, biřmování, kněžství

b) křest, biřmování, Eucharistie

c) křest, kněžství, manželství

 

6. Označení Kristus (v řečtině „Christos“) má stejný význam jako hebrejský titul:

a) Mesiáš

b) Caddík

c) Adonaj

 

7. Smyslem „duchovního života“ v křesťanství je:

a) osvobodit duši od těla, které se k duši připojilo hříchem;

b) život v Duchu a s Duchem svatým

c) navození příjemného pocitu meditací

 

8. Adventní doba vždycky začíná:

a) 1. prosince

b) o svátku sv. Mikuláše

c) o první adventní neděli

 

9. Mezi knihy užívané přímo při liturgii nepatří:

a) misál

b) kodex kanonického práva

c) lekcionář

 

10. Otcem západního mnišství je:

a) sv. Bazil

b) sv. Patrik

c) sv. Benedikt z Nursie

 

 

II. Kulturně-společenský přehled (zakroužkujte správnou odpověď – pouze jedna odpověď je správná): 

 

1. Který ze jmenovaných básníků byl význačným katolickým básníkem:

a) František Halas

b) Jan Zahradníček

c) Svatopluk Čech

 

2. Je-li hudební skladba označena jako rekviem, je to:

a) skladba na texty pohřební mše

b) slavnostní hudba ke korunovaci krále

c) čtyřvětá sonáta

 

3. Českými nositeli Nobelovy ceny jsou:

a) básník Nezval a chemik Heyrovský

b) básník Seifert a chemik Heyrovský

c) skladatel Dvořák a básník Seifert

 

4. Velehrad na Moravě je důležitým střediskem :

a) moravského vinařství

b) výroby krajek

c) cyrilometodějské tradice

 

5. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze je:

a) samostatnou veřejnou církevní školou

b) součástí Arcibiskupství pražského

c) součástí veřejné vysoké školy

 

6. Areál Anežského kláštera v Praze se nachází:

a) na Hradčanech

b) na Vyšehradě

c) na Starém Městě pražském

 

7. Tridentský koncil se konal:

a) v Tridentu

b) v Římě

c) ve Florencii

 

8. Svatý Václav byl zavražděn:

a) na Pražském hradě

b) ve Staré Boleslavi

c) na Budči

 

9. Josef Dobrovský byl:

a) katolický kněz

b) luteránský pastor

c) židovský rabín

 

10. Hlavní působiště sv. Františka Assisi leží:

a) ve Francii

b) na Balkáně

c) v Itálii

 

 

 

III. Interpretace přečtené knihy

 

Vyberte si jeden titul z Vámi předloženého seznamu literatury a interpretujte jeho obsah a hlavní poselství.

 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 5037
Měsíc: 112
Den: 4